Po mimo tego,że los zwierząt nigdy nie był mi obojętny, nie wyobrażałam sobie braku obecności