Plaże Legziry z niesamowitymi łukami skalnymi. Nie ma odwrotu. African Road Trip vol.3 właśnie się