Uzależnienia!? Przeważnie kojarzone ze wszystkim co złe. Pokusy i złe nawyki. Ale czy tylko? Nie. Ostatnio