….Sky is the limit… Dążenie do doskonałości daje mi poczucie, że żyję. Start w utra