Jak to jest z tym życiem „w chmurach”? Wydaje się, że to ciągłe uczucie wakacji,