Postanowienia noworoczne są bez sensu? Nie prawda! Będę taką kontrą dla tych, którzy tak uważają,