Kochani, otrzymałam informację od organizatora Konkursu że wśród zdjęć wytypowanych do przyznania nagród w Konkursie „Odzyskaj